Начални училища

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ”
092/ 626 243

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ИВАНЧО МЛАДЕНОВ“
092/ 623 197

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ”СВ.СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ”
092/ 621 449

Основни училища

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
092/ 624 124

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
092/ 621 453

Средни училища

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ КЪНЧОВ”
092/ 620 527

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „КОЗМА ТРИЧКОВ”
092/ 624 287

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ”
092/ 621 468

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”
092/ 621 045

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”
092/ 623 549

Спортни училища

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
092 626 507

Гимназии

ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ЙОАН ЕКЗАРХ”
092/ 621 578

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ”
092/ 624 169

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Н.Й.ВАПЦАРОВ”
092/ 642128

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
092/648046

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ДИМИТРАКИ ХАДЖИТОШИН”
092/ 645591