Loading...

Становище на НМР по повод случая на 12-годишния Божидар от Смолян, който не е допуснат до състезание по информатика, защото е домашен ученик

15.01.2014 Образованието е фундаментално гражданско право, гарантирано от Конституцията(чл 23 и 56), ЕХПЧ (чл. 14